office@wings-education.ro
0771424619

Termeni & conditii

Termeni și condiții

Prin transmiterea detaliilor personale si bifarea casutei „Accept” declar ca doresc ca datele mele sa fie trimise catre SC WINGS ADVANCED EDUCATION SRL. (de aici inainte cunoscuta cu numele de «WWW.WINGS-EDUCATION.RO») pentru furnizarea de informatii despre produsele WWW.WINGS-EDUCATION.RO. Confirm faptul ca toate informatiile din acest formular sunt adevarate si complete.

Cunosc faptul ca WWW.WINGS-EDUCATION.RO prelucreaza datele mele cu caracter personal in conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si pentru libera circulatie a acestor date. Am fost informat ca, in cazul in care nu voi mai fi de acord cu prelucrarea datelor mele personale in scop de marketing sau cu cedarea acestora catre terti intr-un asemenea scop, am dreptul de a formula un refuz, printr-o cerere scrisă în mod electronic via email către info@WWW.WINGS-EDUCATION.RO.

Declar că am împlinit vârsta de 18 ani și sunt responsabil de orice acțiune intreprinsa de mine pe acest site. Dacă nu am vârsta de 18 ani împlinită, folosesc site-ul cu acordul și supravegherea părinților și nu efectuez plăți online fără supraveghere și informare asupra serviciilor achiziționate în prealabil.

Declar că sunt de acord in mod expres si neechivoc ca WWW.WINGS-EDUCATION.RO să prelucreze aceste date cu caracter personal direct sau prin intermediul tertilor contractanti in vederea prelucrarii / furnizarii de informatii si a derularii oricaror raporturi juridice existente intre WWW.WINGS-EDUCATION.RO si subsemnatul.

Declar ca mi s-au adus la cunostinta prevederile Legii nr. 677/2001 prin care am urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a ma adresa justitiei. Pentru exercitarea acestor drepturi pot contacta WWW.WINGS-EDUCATION.RO prin intermediul sectiunii „Contact” din site. De asemenea, imputernicesc banca sa furnizeze aceste informatii autoritatilor abilitate de lege, la cererea acestora, in conditiile legii.

  1. Termeni generali privind navigarea pe site:

Prezentul document continand termenii si conditiile de utilizare ale site-ului wings-education.ro (denumit in continuare „Termeni si Conditii”) stabileste care sunt conditiile in care orice persoana poate vizita ori accesa site-ul WWW.WINGS-EDUCATION.RO, ori poate utiliza in orice mod serviciile oferite prin intermediul site-ului.

In intelesul Termenilor si Condiţiilor:

„Site” inseamna in continuare pagina de internet WWW.WINGS-EDUCATION.RO
„Administratorul site-ului” inseamna in continuare WINGS EDUCATION SRL
„Serviciul” inseamna orice serviciu oferit pe site, si / sau orice modul sau componenta a acestuia;
„Utilizatorul” inseamna orice persoana care viziteaza sau acceseaza site-ul, care isi creaza cont pe site sau care doreste sa utilizeze in orice mod sau utilizeaza efectiv serviciul.

„Utilizator inregistrat” inseamna orice persoana care isi creaza cont pe site sau care doreste sa utilizeze in orice mod, sau utilizeaza efectiv serviciul.

Neacceptarea acestor Termeni si Conditii ori a oricarei prevederi din acestia, astfel cum acestea sunt formulate în prezentul act, atrage obligatia utilizatorului de a inceta de indata accesarea site-ului; accesarea sau vizitarea in continuare a site-ului, a oricarei pagini din acesta si / sau utilizarea serviciului, precum si a oricarei componente a acestora constituie o acceptare in intregime si neconditionata a Termenilor si Conditiilor si a oricarei prevederi din acestia.

Prin inregistrare utilizatorul accepta in intregime si neconditionat prevederile acestor Termeni si Conditii si intelege sa utilizeze serviciul in stricta conformitate cu acestea. Utilizatorii care isi creaza un cont pe site inteleg si accepta ca utilizarea contului lor, precum si orice accesare sau vizitare a site-ului, a oricarei pagini din acesta si / sau utilizarea serviciului, precum si a oricarei componente a acestora constituie o acceptare in intregime si neconditionata a Termenilor si Conditiilor si a oricarei prevederi din acestea; neacceptarea Termenilor si Conditiilor de catre utilizatorii mentionati mai sus atrage obligatia acestora de a inceta de indata accesarea site-ului.

  1. Drepturile asupra continutului site-ului:

Continutul si elementele de grafica ale site-ului, inclusiv dar fara a se limita la acestea, intreg continutul in format text si orice alt material, transmis sub orice forma de si catre utilizatori (prin vizualizare directa pe site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de site) apartin Administratorului site-ului si reprezinta continutul site-ului.

Prin derogare de la prevederea precedenta, nu apartin Administratorului site-ului acele materiale pentru care pe site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt detinator sau o alta sursa, informatiile furnizate de utilizatori, sau opiniile si / sau comentariile de orice fel exprimate de utilizatorii site-ului fata de materialele de orice fel postate pe site sau fata de continutul site-ului in general.

Utilizatorul se obliga sa respecte toate drepturile de autor si orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care Administratorul site-ului le detine asupra / in legatura cu site-ul, continutul acestuia, serviciul, orice modul sau componenta a acestora sau in legatura cu utilizarea acestora.

Continutul site-ului, indiferent de zona in care se afla in site si indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Orice utilizare de continut de catre terte persoane in orice alte scopuri decat cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al Administratorului site- ului.

Este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia partiala, integrala sau modificata a continutului acestui site sau a oricarei parti a acestuia efectuate in alte scopuri decat cel personal.

Administratorul site-ului isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana si / sau entitate care incalca in orice mod prevederile de mai sus.

Cererile de utilizare a continutului site-ului in orice scop altul decat cel personal pot fi facute prin oricare dintre modalitatile indicate la pagina de Contact a site-ului.

Orice persoana care expediaza in orice mod informatii ori materiale catre site isi asuma obligatia de a nu prejudicia in niciun mod drepturile de autor sau orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care o terta persoana le-ar putea invoca in legatura cu materialele si informatiile transmise in orice mod catre site, iar persoanele care expediaza in orice mod informatii ori materiale inteleg si accepta ca incalcarea in orice mod a acestei obligatii nu poate angaja in niciun mod raspunderea Administratorului site-ului, ci numai raspunderea persoanelor respective.

Utilizatorii inteleg si accepta ca orice informatie prezenta pe site nu este si nu poate fi considerata drept oferta de produse si / sau servicii venind din partea Administratorului site-ului.

Este interzisa folosirea acestui site, a continutului site-ului, a serviciului sau a oricarui serviciu, facilitate sau oferite de către site in scopuri comerciale, de exemplu pentru a recruta angajati de către angajatori, pentru oferte de servicii de catre angajatori dar fara a se limita la acestea, fara acordul scris al Administratorului site-ului.

Utilizatorii inteleg si accepta ca toate informatiile, datele, materialele postate pe site au doar un caracter informativ si orientativ, si ca Administratorul site-ului nu poate fi tras la raspundere in niciun caz si in niciun mod pentru veridicitatea si validitatea continutului site-ului, inclusiv dar fara a se limita la veridicitatea si corectitudinea informatiilor si datelor oferite de utilizatori pe site, sau pentru orice efect juridic decurgand din utilizarea acestora.

Este strict interzisa postarea pe site a oricarui continut, incluzand materiale, comentarii, imagini, secvente video, dar fara a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, contin texte ilegale, amenintatoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, soviniste ori care ar putea discrimina orice persoane in orice mod, sau care ar incalca orice alte drepturi si libertati ale omului potrivit legislatiei in vigoare.

Utilizatorii se obliga sa furnizeze la inregistrarea pe site, la accesarea si utilizarea serviciului, precum si la orice activitate de accesare si utilizare a site-ului date si informatii valide, valabile, exacte, veridice si corecte in scopul de a oferi sau de a beneficia de servicii prin intermediul site-ului.

Utilizatorii inteleg si accepta ca in cazul incalcarii in orice mod si in orice masura a oricarora din prevederile Termenilor si Conditiilor, Administratorul site-ului va putea opta in mod discretionar pentru suspendarea totala sau partiala a accesului utilizatorului la orice serviciu al site-ului, ori pentru nepublicarea oricarui continut expediat de utilizator in vederea postarii catre site, ori pentru interzicerea definitiva a accesului la una sau mai multe dintre facilitatile oferite de site, sau pentru desfiiintarea contului utilizatorului pe site, fara niciun fel de atentionari sau notificari prealabile si fara a fi necesare orice alte formalitati in acest sens.

Utilizatorii inteleg si accepta ca site-ul le ofera doar o platforma de comunicare si ca doar ei singuri raspund pentru orice materiale, date si informatii postate pe site indiferent de forma si partea in care apar, de utilizarea acestora, de accesarea si utilizarea serviciului si a oricaror facilitati oferite pe site si pentru orice efecte juridice si / sau comerciale derivand din acestea.

Fiecare utilizator are dreptul sa-si creeze un singur cont pe site.

Ne rezervam dreptul de a alege utilizatorii care au dreptul sa posteze sau sa vizualizeze anunturi pe site.

Ne rezervam dreptul de a bloca / sterge contul oricarui utilizator daca consideram ca a furnizat informatii false.

  1. Nota de informare privind protectia datelor personale:

Va rugam sa cititi politica de confidențialitate disponibilă aici: https://wings-education.ro/?page_id=179

  1. Legatura cu alte site-uri:

Utilizatorii inteleg si accepta ca site-ul poate contine legaturi sau trimiteri catre alte site-uri de internet, inclusiv site-urile furnizorilor de produse si / sau servicii catre care trimit bannerele publicitare postate pe site ori microsite-uri publicitare, site-uri personale (bloguri), dar fara a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul site-ului utile in legatura cu continutul site-ului, dar care nu se afla sub controlul sau indrumarea sa.

Administratorul site-ului este absolvit de orice raspundere in ceea ce priveste continutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus mentionate, precum si corectitudinea si exactitatea acestora, iar utilizatorii inteleg si accepta ca aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate in orice mod de catre Administratorul site-ului. Includerea unei legaturi sau trimiteri catre alte site-uri de internet nu implica aprobarea in vreun fel a acestora de catre Administratorul site-ului. In momentul in care utilizatorii acceseaza aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscand ca utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusa conditiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

  1. Limitarea raspunderii:

Administratorul site-ului nu isi asuma obligatia si nu garanteaza implicit sau expres pentru continutul de orice fel al site-ului, inclusiv dar fara a se limita la intreg continutul si serviciile oferite de catre utilizatori.

Administratorul site-ului nu ofera niciun fel de garantii sau raspundere pentru ofertele, serviciile, informatiile puse la dispozitie prin intermediul site-ului de catre utilizatori, sau pentru continutul site-ului si in nicio situatie nu poate fi facut raspunzator pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricarei parte, secventa, modul al continutului de pe site, al serviciului sau din imposibilitatea utilizarii acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronata a oricaror prevederi ale continutului site-ului.

Administratorul site-ului nu garanteaza pentru ofertele, informatiile, datele utilizatorilor puse la dispozitie prin intermediul site-ului. Intreaga raspundere asupra ofertelor, serviciilor si continutului, dar fara a se limita la acestea, trimise de catre utilizatori pentru a fi postate pe site apartine utilizatorilor care le-au trimis sau le-au postat pe acesta, iar utilizatorii inteleg si accepta ca le folosesc pe riscul lor. In nicio situatie Administratorul site-ului nu poate fi facut raspunzator pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din neindeplinirea oricaror obligatii asumate de oricare utilizator, din imposibilitatea utilizarii serviciului, ori din interpretarea eronata a continutului site-ului.

Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul site-ului este doar un intermediar intre utilizatori, care ofera o platforma de comunicare, astfel ca toate serviciile si facilitatile legate de utilizarea site-ului, precum si toate datele, informatiile cuprinse in acestea sunt oferite „asa cum sunt” ,„asa cum sunt disponibile”, iar utilizatorii le folosesc pe riscul lor. Utilizatorii inteleg si accepta ca serviciul pus la dispozitie pe site este oferit „asa cum este” „asa cum este disponibil” si il folosesc pe riscul lor.

Utilizatorii inteleg si accepta ca furnizarea serviciului poate fi afectata de anumite conditii obiective, precum si ca orice servicii oferite prin intermediul site-ului sunt oferite potrivit principiului „asa cum sunt”, „asa cum sunt disponibile”, iar utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. In consecinta, Administratorul site-ului nu poate fi tras la raspundere nici cu privire la orice informatii si date din conţinutul site-ului, inclusiv dar fara a se limita la cele privind ofertele, serviciile, datele si informatiile legate de utilizarea serviciului, sau orice alta activitate legata de utilizarea si acesarea serviciului si / sau a site-ului, precum si orice alt efect juridic derivand din acestea.

Utilizatorii inteleg si accepta că Administratorul site-ului nu participa in niciun mod si in nicio masura la interactiunile dintre utilizatori si nu ofera nicio garantie privind acestea. Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul site-ului nu detine niciun control asupra legalitatii, calitatii, corectitudinii, punctualitatii, credibilitatii si acuratetii serviciilor, datelor si informatiilor sau oricarui continut sau servicii oferite de către utilizatori prin intermediul site-ului, sau prin modalitatea offline (care nu se desfasoara prin intermediul Internetului).

Utilizatorii inteleg si accepta ca datorita caracteristicilor specifice internetului si ale serviciului, Administratorul site-ului nu poate confirma, garanta identitatea utilizatorilor si veridicitatea, corectitudinea, validitatea oricaror informatii sau continut oferite de acestia pe site. In consecinta Administratorul site-ului nu poate fi tras la raspundere in niciun mod si in nicio masura cu privire la aceste informatii sau orice alte efecte juridice / comerciale derivând din utilizarea lor.

Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul site-ului este absolvit de orice raspundere in eventualitatea producerii oricarei opriri, intreruperi, ingreunari, disfunctionalitati sau erori in functionarea site-ului, in situatia unei erori tehnice de orice fel sau oricaror erori in furnizarea serviciului, precum si in orice situatie in care nu ar dovedi cert ca orice erori sau probleme de natura tehnica din cele mentionate mai sus se datoreaza in mod direct si exclusiv culpei grave a Administratorului site-ului.

In mod expres, utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul site-ului este absolvit de orice raspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzand dar fara a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea serviciului sau orice alt aspect in legatura cu serviciul precum si din utilizarea continutului site-ului in orice mod sau orice efecte juridice derivand din aceasta.

Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul site-ului este absolvit de orice raspundere pentru mesajele publicitare, pentru continutul postat pe site de catre utilizatori, precum si pentru bunurile sau serviciile furnizate de catre autorii acestor mesaje publicitare sau al continutului postat pe site prin intermediul serviciului.

In cazurile de forta majora Administratorul site-ului si / sau operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai, sunt exoneraţi total de raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la acestea, erori de functionare ale echipamentului tehnic al Administratorului site-ului, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele site-ului, erorile de operare, greva etc.

Utilizatorii sunt de acord sa protejeze, sa asigure si despagubeasca integral pe Administratorul site-ului si / sau pe operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai de si impotriva oricaror cereri, pretentii, actiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand, fara nici un fel de limitare, onorariile avocatilor, expertilor si consultantilor sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligatii rezultate sau relationate cu orice alta actiune a utilizatorului in legatura cu utilizarea serviciului sau orice alt aspect in legatura cu serviciul.

  1. Legea aplicabila. Litigii:

Drepturile si obligatiile utilizatorilor si ale Administratorului site-ului, prevazute de Termeni si Conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produc Termenii si Conditiile vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare. Orice litigiu nascut din sau in legatura cu Termenii si Conditiile va fi solutionat pe cale amiabila. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta aflata in raza teritoriala a municipiului Pitesti.

Plata serviciilor se va face prin emiterea de facturi, pe baza preturilor afisate pe site, cu un card sau transfer bancar direct în contul WINGS EDUCATION SRL, in lei sau euro, dupa preferinta.

Conturile si datele de identificare fiscala ale WINGS EDUCATION sunt dupa cum urmeaza:

WINGS ADVANCED EDUCATION S.R.L.

Sediu: Str. Carpenului nr. 11, Bloc B25A, Sc. D, Ap. 1, Pitesti, Arges, 110280

CIF: 40655450

Nr. Reg. Com: J03/673/2019

Cont: RO87PIRB0300750995001000 – LEI
Bancă: First Bank S.A.

Cont: RO67BACX0000001806120002 – EURO
Bancă: Unicredit Bank S.A.

Cont: RO48BTRLRONCRT0CF3427501 – LEI
Bancă: Banca Transilvania

Telefon: 0771424619

Email: office@wings-education.ro

In cazul in care serviciul nu este indeplinit sau functioneaza defectuos, utilizatorul care achizitioneaza acest serviciu este indreptatit sa solicite fie telefonic, fie pe adresa de email (afisate la sectiunea de Contact) returnarea banilor achitati, care se va face catre un cont bancar indicat de acest utilizator.

  1. Modificarea Termenilor si Conditiilor:

Administratorul site-ului are dreptul de a modifica oricand oricare dintre prevederile din „Termeni si Conditii”. Orice modificare va fi considerata ca fiind acceptata deplin si neconditionat de catre oricare dintre utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricarei facilitati oferite de site sau de serviciu, ori prin accesarea site-ului, intervenite oricand dupa efectuarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului utilizator de a inceta de indata accesarea site-ului si / sau utilizarea in orice mod a serviciului.